Direct contact met de huisjeseigenaar!

Disclaimer Recreatiebungalow.nl

Recreatiebungalow.nl is een onafhankelijk platform en gratis voor consumenten. Recreatiebungalow.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar en vervult niet de rol van intermediair. U huurt uw vakantiehuis dus niet bij Recreatiebungalow.nl, maar bij de verhuurder of de verkoper die op Recreatiebungalow.nl adverteert of de touroperator die een accommodatie verhuurt.

Recreatiebungalow.nl draagt zorg voor een optimaal functioneren van de server en de veiligheid van uw bestanden. Dagelijks wordt van de bestanden een veiligheidskopie gemaakt, zodat bij onverhoopte server calamiteiten zo weinig mogelijk gegevens verloren gaan.

Recreatiebungalow.nl draagt zorg voor marketing in Europa en spant zich in om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. 

Recreatiebungalow.nl bewaakt de inhoud van haar website en behoudt zich het recht voor om bij onjuist gebruik pagina’s te corrigeren of te verwijderen.

Recreatiebungalow.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie die verhuurders op de website plaatsen.

De juistheid van de inhoud van links naar derden is voor de verantwoordelijkheid van derden.

Recreatiebungalow.nl is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit informatie die wordt verkregen via de pagina’s op de website.

Op alle overeenkomsten en/of aanbiedingen van, dan wel aan, Recreatiebungalow.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.